Lv 3
Roslagens Luftvärnsregemente

 

Lv 3 portalsida Aktiviteter på gång

Arméförbandet Lv 3 verkade 1941--2000, men det finns flera aktiva organisationer med anknytning till regementet.Museets dag och årsmöte lördag 4 september


Norrtälje Luftvärnsmuseum genomför sin traditionella ”Museets Dag” lördagen den 4 september 2021. Du inbjuds, tillsammans med dina anhöriga, härmed till detta evenemang.

Tider och aktiviteter:
  • 1230 Samling till Museidagen, välkomsthälsning. Museiföreningen bjuder på kaffe.
  • 1300 Årsmöte i museiföreningen enligt särskild kallelse.
  • 1400 Aktuell Historik, 80 års sedan det händelserika krigsåret 1941:
    - Vad hände under det året?
    - Beslut om A 11 och dess inrättande.
  • 1500 Rundvandring i museet, guider svarar på frågor och berättar om nyheter som tillkommit under året.
  • Korvgrillning och förtäring. Försäljning av böcker m.m. från museet.
  • 1700 Avslutning.
För att delta fordras föranmälan om antal personer, vuxna resp barn. Anmälan till Gustaf Palm, i första hand via e-post alternativt via telefon 0768-699 234.
Anmälan skall vara inne senast den 27 augusti för museets dag respektive
före den 20 augusti till årsmötet.

Här kan du hämta utskriftsvänliga inbjudan till:
Välkommen!
----------------------------------------------------------------

Återvändardag lördag 11 september 2021


Du inbjuds härmed till 2021 års ÅTERVÄNDARDAG
.

Dagen planeras till lördagen den 11 september under förutsättning att restriktioner enligt Corona medger att dagen kan genomföras. Slutligt beslut tas den 15 augusti.

Kostnaden för Återvändardagen blir 200 kr per person om du deltar i middagen. Därutöver subventioneras cirka dubbelt så mycket av Kamratföreningen.
Du skall anmäla dig snarast till Christina Westerholm via E-post:


Vi måste veta ungefär hur många som kommer för att kunna ta rätt beslut om genomförandet, t ex beställa mat till alla. Vi vill ha din preliminära anmälan före den 1 augusti.
Du skall INTE betala förrän du vet att vi kan genomföra dagen dvs efter den 15 augusti. Du skall göra slutlig anmälan och betala senast den 1 september. Betalning görs via bankgiro (konto:807-0179) eller swish (till konto:123 014 58 47).

Dagen börjar i gamla skolhuset med Kamratföreningens årsmöte kl 1300-1400, till vilket alla är välkomna. Därefter blir det samling och incheckning ca 1400. Kaffe från 1430.
Efter information om vad som händer i luftvärnet just nu finns möjlighet till att besöka museet eller höra om vad som hänt runt om på Lv 3-området.
Det viktigaste är dock att få tillfälle att träffas i de gamla kamratkretsarna och umgås med dagens förutsättningar. En gemensam middag blir det också!

Vi vill gärna nå så många som möjligt med denna inbjudan. Vidarebefordra den gärna till alla ”Lv 3-are ” du känner.

Här kan du hämta en utskriftsvänlig inbjudan.


Välkommen till årets minnesfest!

Åter till denna sidas topp