Lv 3
Roslagens Luftvärnsregemente

 

Lv 3 portalsida Aktiviteter på gång

Arméförbandet Lv 3 verkade 1941--2000, men det finns flera aktiva organisationer med anknytning till regementet.Återvändardag lördag 11 september 2021


Du inbjuds härmed till 2021 års ÅTERVÄNDARDAG
.

Ca ett 60-tal intresserade har föranmält sig till återvändardagen och kommer att strömma in genom grinden den 11 september då vi planerar att genomföra återvändardagen. Fler är givetvis välkomna. Hustru/vuxen anhörig får också delta.
Ni skall nu göra en slutlig anmälan senast den 1 september,
varvid ni skall ange om ni även deltar i Kamratföreningens årsmöte, till:


Kamratföreningens årsmöte genomförs 1300-1400. Därefter är det incheckning till ca 1445. Ni skall betala 200 kr per person för att delta i vår middag. Dessa pengar betalas till kamratföreningen konto, bankgiro 807-0179, eller Swishas till konto 123 014 58 47. Glöm inte ange vem som betalar. Inbetalningen skall vara gjord senast den 1 september.

Du skall sedan infinna Dig vid Lv 3 skolhus den 11 september
 • kl 1300 om du vill delta i Kamratföreningens årsmöte.
 • kl 1400-1445 om du bara vill delta i det övriga programmet.
OBS! Återvändardagen  kan komma att ställas in om restriktionerna ändras. Inbetalda avgifter kommer då att återbetalas.

Planerat program är:
 • 1300-1400 Årsmöte Kamratföreningen i Skolhuset.
 • 1400-1445 Incheckning och kontroll av betalning i Skolhuset.
 • 1400-1500 Fika finns tillgängligt i Skolhuset.
 • 1500-1515 Välkomna och programredovisning i Skolhuset.
 • 1515-1600 Luftvärnet idag och i morgon i Skolhuset.
 • 1600-1730 Aktiviteter:
  - information om vad som hänt med Lv 3 område i Skolhuset,
  - besök på Luftvärnsmuseet.
 • 1730-1800 Förberedelser för middagen enskilt.
 • 1830-2100 Middag i Matsalen.
 • 2100-2400 Eftersits i Matsalen.
Välkomna till årets minnesfest!

Här kan du hämta utskriftsvänliga filer med:

Åter till denna sidas topp