Lv 3
Roslagens Luftvärnsregemente

 

Lv 3 portalsida Aktiviteter på gång

Arméförbandet Lv 3 verkade 1941--2000, men det finns flera aktiva organisationer med anknytning till regementet.


Årsmöten lördag 17 februari 2024

Lv 3 Kamratförening och Föreningen Norrtälje Luftvärnsmuseum genomför
ett gemensamt program med årsmöten enligt nedan under lördagen den 17 februari 2024. Deltagarna är välkomna att delta i båda föreningarnas årsmöten. Platsen är f.d. LvSS skolhus bredvid fotbollsplanen, parkering finns utanför.
  • 1000 Samling i f.d. LvSS skolhus och kaffe med fralla.
  • 1030 Årsmöte kamratföreningen. Dagordning enligt stadgarna.*
  • 1115 Paus.
  • 1130 Årsmöte museiföreningen. Dagordning enligt stadgarna.
  • 1215 Paus.
  • 1230 Lunch, landgång i f.d. LvSS skolhus.
  • Efter lunchen hålls museet öppet för ev. fortsatt samvaro.
*Här kan du hämta en utskriftsvänlig proposition från Lv 3 kamratförenings styrelse om flytt av minnesmonumentet från Flygfyren till kanslihuset.

Anmälan om deltagande, och om du önskar lunch eller ej, före den 10 februari via e-post för Kamratföreningens medlemmar till:

Respektive för Museiföreningens medlemmar till: info@norrtaljeluftvarnsmuseum.se

Här kan du hämta en utskriftvänlig inbjudan från

Välkommen!


Åter till denna sidas topp