Lv 3
Roslagens Luftvärnsregemente

 

Lv 3 portalsida

Aktiviteter på gång

 

Postadress:

Lommarskogen
c/o Mats Eriksson
Lohäradsvägen 263
761 72 Norrtälje

E-posta till Lommarskogen på

 

Lommarskogens jakt- och fiskevårdsförening

Föreningen, i dagligt tal "Lommarskogen", bedriver jakt- och fiskevård på Lv 3 fd övnings- och skjutfält.

Föreningen bildades den 23 oktober 1944 då det första konstituerande sammanträdet hölls. Det beslutades då att bilda Stockholms Luftvärnsregementes jakt- och fiskevårdsförening. Till styrelse utsågs:

Ordförande: Kapten T Nyström
Vice ordförande: Löjtnant Lars Wahlberg
Sekreterare och kassaförvaltare: Fanjunkare Almroth
Medlemsavgiften fastställdes till 5 kr per jaktår och medlemsantalet uppgick i starten till 26 st.

Om idén till föreningens uppkomst har vi ej hittat några fakta, men skrönan säger att bildandet skedde i Fagers stuga på Väddö där några festade och spelade kort. När de på morgonen vaknade till måsars skrik beslöt de att bilda ”Måsarnas Vänner”.

Under 50-talet bytte föreningen namn vid ett antal tillfällen. I samband med en stadgeändring 1950 kom föreningen att heta Lv 3 Jakt- och fiskevårdsförening. Redan 1957 var det dags för nästa namnändring. Nu blev namnet Kungliga Roslagens Luftvärnsregementes Jakt- och fiskevårdsförening. Det nuvarande namnet fick föreningen 1959 då föreningen bytte namn till Lommarskogens Jakt- och Fiskevårdsförening.

Snart 80 år efter bildandet lever föreningen vidare och fortsätter att erbjuda medlemmarna möjlighet till jakt- och fiske på Lv 3 fd övnings- och skjutfält.

Välkommen att söka medlemskap i föreningen om du vill vara med och bidra till att denna gamla anrika förening kan leva vidare.
Medlemskap kostar 200 kr/år plus en engångs inträdesavgift på 200 kr. Ansöker om medlemskap gör du genom att maila din ansökan till:

Föreningsbilder

Här nedanför kan du titta på några bilder från föreningen, klicka på miniatyrerna:

Jakt- och naturbilder från Väddö skjutfält, fotograf Leif Larsson

   

Högvatten på Väddö 4 januari 2012, fotograf Nils Bergström:

Höstmöte på Väddö 22 augusti 2008, fotograf Nils Bergström:

Årsmöte i Norrtälje 27 januari 2008, fotograf Nils Bergström:

   

Höstmöte på Väddö 24 augusti 2007, fotograf Nils Bergström:

Årsmöte 28 januari 2007, fotograf Nils Bergström:

Årsmöte 29 januari 2006, fotograf Nils Bergström:

       

60-års firande 2004: