Lv 3
Roslagens Luftvärnsregemente

 

 

Lv 3 portalsida

Aktiviteter på gång

Regementschefer

Bat- & kompch 70-89

Div- & battch 52-70

Chefer för grundutbildningen 1952--2000

Några få finns med på bild, många inte. Lämpliga bildbidrag mottages tacksamt av sidansvarige (se nedan)!

Bataljons- och kompanichefer i Norrtälje 1989--2000

År Batch, stf 1.komp 2.komp 3.komp 4.komp 5.komp
99-00 Roos,
Reberg
Backman
(B)
Ardin
(70/90)
Zetterberg
(S)
  Wihlborg
Balt 48
98-99 Roos,
Reberg
Backman
(B)
Norling
(70/90)
Bergön / Blomberg (S) Lord
(Offutb/H)
Ronqvist
Balt 48
97-98 Nordén,
Reberg
Lindberg
(B)
Ek
(70)
Nordberg
(S)
Norberg
(H)
Fredlund
(70/90)
96-97 Nordén,
B Holmberg
Dahlbom
(B)
Ström / Ek
(L 48)
Ahlström
(90/T)
Norberg
(H)
Reberg
(70/S)
95-96 Olsson,
B Holmberg

/Groneberg
M Bergström
(B)
L Jansson
(48)
B Holmberg /
Sandler (S)
Norberg
(H)
Dahlbom
(90)
År Batch 1.komp 2.komp 3.komp 5.komp 7.komp
94-95 Olsson /
Groneberg
Jönsson
(B)
Gustafsson
(48)
M Bergström
(70)
Pettersson
(70/90)
Norberg
(H)
93-94 Wettergren,
Groneberg
Bergdahl / Blom (B) Gustafsson
(48)
Jönsson
(70)
Berndt
(70)
Norberg
(H)
92-93 Wettergren Blom
(B)
  Öhrström
(70)
T Holm-
berg (70)
Norberg
(H)
91-92 Wettergren Blom
(B)
T Holm-
berg (48)
N Bergström
(70)
Hesser
(70)
Norberg
(H)
90-91 Wettergren Blom
(B)
N Berg-
ström
(F)
Malmquist
(70)
Groneberg
(70)
Norberg
(H)
89-90 Wännman /
Högström
Englund
(B)
Dahlstedt
(L 48)
Örn
(S)
Blom
(70)
Norberg
(H)
 • B = befälselever KB/PB ("skolkompani").
 • 90 = robot 90.
 • 70 = robot 70.
 • 48 = 40 mm lvakan m/48 med centralinstrumentering 48/760/790.
 • L 48 = 40 mm lvakan m/48 utan centralinstrumentering ("lvakankomp").
 • S = stab.
 • T = tross.
 • F = Försvar (5 mån vpl).
 • H = handräckning / bevakning- och depå.

Åter till denna sidas topp

Bataljons- och kompanichefer i Norrtälje 1970--1989

År 1.Bataljon (1.-4.komp) 2.Bataljon (5.-7.komp)
88-89 Batch: C Sundin
1. (B): Pettersson
2. (L 48): Möller
3. (69): Haraldsson
Batch: Wännman
5. (70): Blom
7. (H): Norberg
87-88 Batch: Gunnerhell
2. (L 48): P Bergström
3. (69): Tornérhielm
Batch: Rydell
5. (70): Nordén
7. (H): Norberg
86-87 Batch: Gunnerhell
2. (S): Aronsson
3. (70): Forsberg
Batch: K-G Eriksson
5. (48): Bernhorn
7. (H): Norberg
85-86 Batch: Sundqvist
1. (B): Högström
2. (S): Boström
3. (70): C-G Johansson
Batch: K-G Eriksson
5. (48): T Jonsson
6. (S/T/U): Humble
7. (H): Norberg
84-85 Batch: S Larsson
1. (B): Högström
2. (L 48): Boström
3. (L 48): C-G Johansson
Batch: K-G Eriksson
5. (48): Holmer
6. (S/T/U): Lilliestierna
7. (H): Norberg
83-84 Batch: K-G Eriksson
1. (B): Stark
2. (S): Boström
3. (48): C-G Johansson
4. (T): Dahlberg
Batch: Rydell
5. (48): Högström
6. (S/T/U): L Norberg /
Holmer
7. (H): Norberg
82-83 Batch: K-G Eriksson
1. (B): Ahliny
2. (48): Schyldt
3. (48): C-G Johansson
4. (S/T/U): Olsson
Batch: Rydell
5. (70): Högström
6. (S/T/U): L Norberg
7. (H): Dahl
81-82 Batch: K-G Eriksson
1. (B): Sandhaag
2. (48): Skott
3. (48): Sundin
4. (S/T/U): Strandberg
Batch: Delebeck
5. (70): Högström
6. (S/T/U): Lilliestierna
7. (H): Dahl
80-81 Batch: K-G Eriksson
1. (B): G Jansson
2. (S/H): Anerud
3. (48): Bergh
4. (T/M): S Möller
Batch: Delebeck
5. (70): Högström
6. (S/T/U/H): Strandberg

79-80 Batch: S Magnusson
1. (S/T/H): Skott
2. (B): Holmström
3. (70): Kanold
4. (70): Anerud
Batch: Delebeck
5. (70): Strandberg
6. (T/H): B Jacobson
7. (S/U): Wettergren
78-79 Batch: Vinberg
1. (S/T/H): Skott
2. (B): Holmström
3. (70): Kanold
4. (70): Jacksson
Batch: B Boström
5. (70): Strandberg
6. (S/T/H): Rosell
7. (70): Wettergren
77-78 Batch: Vinberg
1. (T/M/H): Sandquist
2. (B): B-O Bengtsson
3. (70): Strandberg
4. (S/U/Sjv): Borgén
Batch: R Grahn / B Boström
5. (70): S Grahn
6. (S/T/H): Rosell
7. (70): Wettergren
76-77 Batch: Prinzell
1. (T/M/H): Lindhe
2. (B): Rydell
3. (48): Strandberg
4. (69): Rosell
Batch: Vinberg
5. (48): B-O Bengtsson
7. (70/H): Grönberg

75-76 Batch: Ohlsson
1. (T/M/U): Lindhe
2. (B): Westemar
3. (48): Rydell
4. (70/S): Lindgren
Batch: Vinberg
5. (48/T): L-O Eriksson
7. (S/69/70/H): Kanold

74-75 Batch: Ohlsson
1. (T/M/U): K-G Eriksson
2. (B): Gunnerhell
3. (48): Lindgren
4. (S/H): B-O Bengtsson
Batch: Vinberg
5. (48/T): L-O Eriksson
7. (S/69/70/H): Kanold

73-74 Batch: Paulsson
2. (B): Gunnerhell
3. (48): Ridderstad
4. (69/H): K-G Eriksson
Batch: B Boström
5. (48): L-O Eriksson
7. (S/69/70/H): Roes
72-73 Batch: B Boström
2. (B/H): Roes
3. (48): Magnusson
4. (S): K-G Eriksson
Batch: Högardh
5. (48): Bredberg
7. (S/T/69/H): Lindfors
71-72 Batch: Lidsjö /
B Boström
2. (B/H): Roes
3. (48): Magnusson
4. (S): Sjölander
Batch: Högardh
5. (48): Larsson
7. (S/T/O): Fjellström

70-71 Batch: Lidsjö
2. (B/H): Larsson
3. (48): Lindfors
4. (S): Ajaxon
Batch: Frändegård
5. (48): Roes
7. (S/T/O): Ahliny
 • B = befälselever ("skolkompani").
 • 70 = robot 70.
 • 69 = robot 69 (senare modifierad till "Stinger")
 • 48 = 40 mm lvakan m/48 med centralinstrumentering 48/760/790.
 • L 48 = 40 mm lvakan m/48 utan centralinstrumentering ("lvakankomp").
 • U = underrättelser (radar).
 • O = observation (optisk).
 • S = stab.
 • T = tross
 • Sjv = sjukvård.
 • M = motor.
 • H = handräckning / bevakning- och depå.

Åter till denna sidas topp

Divisions- och batterichefer i Norrtälje 1952--1970

År I.Division (1.-4.batt) II.Division (5.-7.batt)
69-70 Divch: Lidsjö
2. (B/H): Lindkvist
3. (48): Wesström
4. (69): L-O Eriksson
Divch: Sjöberg
5. (48): S-E Jonsson
7. (69): Roes
68-69 Divch: Frändegård
2. (B/H): Lindkvist
3. (48): Wesström
4. (S): Prinzell
Divch: Sjöberg
5. (48): S-E Jonsson
7. (S/T/U): Roes
67-68 Divch: Frändegård
2. (B/H): S-E Jonsson
3. (48): Larsson
4. (S): Sandquist
Divch: Sjöberg
5. (48): Claesson
7. (S/T/U): Wesström
66-67 Divch: Ljunggren
1. (69) Roes
2. (B/H): S-E Jonsson
3. (48): B Boström
4. (S/U): Larsson
Divch: Falk
5. (48): Claesson
7. (S/T/U): Wesström

65-66 Divch: Ljunggren
1. (20/M/H) Roes
2. (B): B Magnusson
3. (48/57): Wesström
4. (S/U): Claesson
Divch: Falk
5. (48): B Boström
7. (S/T/U): Lindqvist

64-65 Divch: Ljunggren
1. (20/M/H) Claesson
2. (B): Hjärpe
3. (20/mål): Wesström
4. (57/S/U): Hollström
Divch: Carolius
5. (48): B Magnusson
7. (S/T/U): Lindqvist

63-64 Divch: Falk
1. (T/M/N/H) Stigman
2. (B): Hjärpe
3. (48): Lind
4. (S/U): Hollström
Divch: Carolius
5. (48): B Magnusson
7. (S/U): Lindqvist

62-63 Divch: Falk
1. (T/M/mål/H) Jungstedt
2. (B): I Bergström
3. (48): Geite
4. (S): Hollström
Divch: Carolius
5. (48): B Magnusson
6. (68): Hollström
7. (S/U): Landahl
61-62 Divch: Falk
1. (T/M/H) Geite
2. (B): Gelin
3. (48, mål): Hjärpe
4. (S/U): Martin
Divch: E Sundin
5. (48): B Magnusson
6. (68): Hollström
7. (S/U): Landahl
60-61 Divch: Falk
1. (T/M/H) Krubb
2. (B): Esaiasson
3. (48, mål): Hjärpe
4. (S/U/N): Rufelt
Divch: Herlitz
5. (48/57): Grape
6. (68): Hollström
7. (S/U): Landahl
59-60 Divch: Falk
1. (M/mål/H) Krubb
2. (B): Grape
3. (10,5/A): Frändegård
4. (S/U): Hollström
Divch: Hallenberg
5. (20/48/57/O): Ehrby


58-59 Divch: Falk
1. (Mål/H) Lidström
2. (B): Grape
3. (48): Jungstedt
4. (S/U): Hollström
Divch: Carolius
5. (20/36/48/57/7,5): Ehrby
6. (48): Frändegård

57-58 Divch: Fock
1. (H) Wahlberg
2. (B/S): Grape
3. (48): Ehrby
4. (U): Lidström
Divch: Carolius
5. (20/36/48/57/7,5): Ljunggren
6. (48/M/mål): Sundh

56-57 Divch: Håkansson
1. (A/H) Wahlberg
2. (B): Grape
4. (U): Lidström
Divch: Carolius
5. (20/36/48/57/7,5): Ljunggren
6. (20/48/M): Sundh

55-56 Divch: Strandberg
1. (48) Wahlberg
2. (B/S): Sjöstedt
3. (M): Hammarberg
4. (U): Björkman
Divch: Olin
5. (20/36/48/57/7,5): Ljunggren
6. (48): Grubb
7. (48): Lafqvist
54-55 Divch: Strandberg
1. (48/57) Wahlberg
2. (48/57/S): Sjöstedt
4. (20/U): Björkman
Divch: Olin
5. (20/36/48/57/7,5): Ljunggren
6. (48/57/M): Grubb
7. (48/57): Jungstedt
53-54 Divch: Strandberg
1. (7,5/10,5/A) Wahlberg
2. (B): Sjöstedt
3. (H): Melander
4. (U): Warming
Divch: Olin
5. (20/36/48/57/7,5): Ljunggren
6. (48/A/M): Grubb
7. (20/36/48): Jungstedt
52-53 Divch: Strandberg
1. (A/H) Jungstedt
2. (B): Carolius
4. (S/U): Warming
Divch: Ribbing
5. (20/36/48/57/7,5): Linder
6. (36/48/M): Grubb
7. (7,5/10,5/A): Dyrssen
 • B = befälselever ("skolbatteri").
 • 69 = robot 69 (senare modifierad till "Stinger")
 • 68 = robot 68; försök med rb 365 "Bloodhound", underställt B Hallenberg.
 • 48 = 40 mm lvakan m/48 med centralinstrumentering 48/760/790.
 • 36 = 40 mm lvakan m/36.
 • 20/57 = 20/57 mm lvakan
 • 7,5/10,5 = 7,5/10,5 cm lvkan.
 • A = Avståndsmätning.
 • U = underrättelser (radar).
 • O = observation (optisk).
 • S = stab.
 • T = tross.
 • M = motor.
 • H = handräckning / bevakning- och depå.

Källor:

 • Bo Pederby och Georg Werle ”Lv 3 1941-2000, Huvudstadens luftvärn”, Affärstryckeriet Norrtälje 2001.

 • Michael Reberg.

Åter till denna sidas topp