Lv 3
Roslagens Luftvärnsregemente

 

 

Lv 3 portalsida

Aktiviteter på gång

Chefer för GU 52--00

Regementschefer

För A 11 / Lv 3 1941--2000

Gerhard Lilliestierna 1995--2000
Den siste chefen för Lv 3. Förde en intensiv kamp för sitt Lv 3. Chef för Fallskärmsjägarskolan FJS 1992--1995. Alltid inställd på att Lv 3 skulle stiga upp på den översta prispallen.

Stig Schyldt 1993--1995
Regementschef 1993, kårchef 1994. Överste 1 och luftvärnets siste inspektör. Teknisk chef för markstridssystem på FMV.

Torsten Törnqvist 1988--1993
Rospiggen som blev chef för Roslagens Luftvärnsregemente. Chef för LvSS 1985--1988. Återstartade Lv 3 kamratförening 1988.

Stig Prinzell 1980--1988
Började sin militära karriär som volontär på Lv 4 i Malmö, en "långvägare". Teknisk stabsofficer. Chef för LvSS 1977--1980.

Roland Grahn 1978--1980
Tävlingsmänniska, inriktad på seger! Manade fram Lv 3 till VPT-segrar. Gått "långa vägen", började som volontär på Lv 6 i Göteborg. Gick i pension som generalmajor.

Per Sundh 1971--1978
Förste regementschefen med hela karriären i luftvärnsartilleriet/luftvärnet. Impulsiv, plötsligt uppdykande. Chef för LvSS 1966--1971.

Birger Olin 1964--1971
Fänrik som Smålandsartillerist. Chef för LvSS 1957--1964. Hade glimten i ögat och tillät att en smal cykel- och gångstig på Väddö skjutfält döptes till "Oskar-Emils väg".

Sven Hådell 1956--1964
Från begynnelsen Norrlandsartillerist. Chef för Lv 4 åren 1954--1956. Överste 1 och luftvärnsinspektör 1964--1968.

Edward Malm 1949--1956
Började som Sveaartillerist. Var den som flyttade och installerade Lv 3 i Norrtälje. Slutade som generalfälttygmästare. Gick i pension med generallöjtnants grad.

Hugo Stendahl 1941--1949
Götaartilleristen, som blev A 11 / Lv 3:s förste regementschef. Påbörjade förhandlingar och rekognosceringar för att finna en ny plats för
Lv 3.

Åter till denna sidas topp

Källa:

  • Bo Pederby och Georg Werle ”Lv 3 1941-2000, Huvudstadens luftvärn”, Affärstryckeriet Norrtälje 2001.